U nekoliko rečenica pokušaćemo da vam pomognemo oko izračunavanja potrošnje električne energije / Naravno da se Elektroprivreda Srbije potrudila sve to da zakomplikuje i da što pre odustanete ali malo koncentracije i uspećemo!

  • BROJ DANA (obračunski period). Praksa je da čitači čitaju brojila na 30 dana. Naravno odstupanja su moguća.

  • JEDNOTARIFNO ILI VIŠETARIFNO Ukoliko kupac ima jednotarifno brojilo, električnu energiju uvek kupuje po jednoj tarifi, odnosno ceni određene zone. Ukoliko kupac ima dvotarifno brojilo, električna energija se obračunava po višoj i nižoj tarifi. Ukupan broj utrošenih kilovat-sati je, bez obzira na to da li kupac ima jednotarifno ili dvotarifno brojilo, raspoređen po zonama (zelena do 350 kWh , plava – od 351 do 1600 kWh i crvena od 1601 kWh). Ovakav raspored zona primenjuje se za obračunski period od 30 dana. Ukoliko je obračunski period različit od 30 dana, granice zona se srazmerno pomeraju i to zelena za 11.67 kWh dnevno, odnosno plava za 53.33 kWh.

  • VRSTA PRIKLJUČKA. Može biti Monofazan ili Trofazan.

  • OBRAČUNSKA SNAGA – izražava se u kilovatima. Jedan kilovat obračunske snage plaća se 45.883 dinara. Naknada za snagu plaća se svakog meseca. To je snaga koju je kupac tražio, a elektrodistribucija odobrila kao najveću jednovremenu snagu uključenih uređaja u stanu/kući. Ona je određena i osiguračima u domaćinstvu. Elektrodistribucija tu snagu stavlja kupcu na raspolaganje kad god je to njemu potrebno. Jednom godišnje kupac može da zahteva od distribucije da mu se smanji ili poveća obračunska snaga i da potom plati troškove ugradnje i trošak nabavke osigurača koji mu obezbeđuju tu ugovorenu snagu.

  • VIŠA TARIFA (skupja tarifa, struja). Na displeju brojila, Viša tarifa ili Tarifa 1 označena je šiframa 1.8.1 ili 15.8.1 u zavisnosti od tipa brojila (strujomera).

  • NIŽA TARIFA (jeftinija tarifa, struja). Na displeju brojila, Niža tarifa ili Tarifa 2 označena je šiframa 1.8.2 ili 15.8.2 u zavisnosti od tipa brojila (strujomera).